بهداشت و مراقبت بدن می تواند شامل گستره ای از محصولات بهداشتی شود. بهداشت و مراقبت بدن شامل انواع مواد ضدعفونی کننده و محلول های پاک کننده بدن می باشد. پوست و مراقبت از آن مانع بسیاری از بیماری هاست.